Misyon


Üniversitemizde lisansüstü eğitimini sürdüren öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) araştırma görevlilerine eğitim süreleri boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde etik değerlere saygılı, kanun ve yönetmeliklere uygun, kolay erişilebilir, süratli ve kaliteli hizmet sağlamaktır.